03 7491 030

Izvensodno reševanje potrošniški sporov (32. člen ZIsPRS)

Podjetje ASFALT KOVAČ D.O.O. v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov obvešča, da nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov ne priznava kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

ASFALT KOVAČ d.o.o.